Koninklijk Harmonieorkest De Ware Vrienden Kortrijk-Dutsel

Geschiedenis

De fanfare “De Ware Vrienden” werd in 1829 gesticht door Jan Stas en Sebastiaan Gentens. Zij namen daardoor het initiatief om de eerste fanfare uit het hageland te stichten. Zestien jaar later werd hun voorbeeld te Linden gevolgd, maar het zou nog tot in de jaren 1870 – 1880 duren eer de meeste gemeenten uit de streek over een fanfare beschikten.

Jan Stas  Sebastiaan Gentens
Jan Stas en Sebastiaan Gentens,
de twee stichters van De Ware Vrienden.

In 1887 werd de eigen zaal, “De Tromp”, gebouwd op grond van de familie Stas. De totale kosten bedroegen toen 1488 Fr.

Omstreeks 1870 telde de fanfare een vijftigtal leden, waarvan ongeveer de helft muzikanten waren. In 1884 kreeg zij af te rekenen met een eerste scheuring. Van toen af telde Kortrijk – Dutsel twee fanfares. Er zijn er zelfs een tijdlang drie geweest, na een tweede scheuring in 1911. Dit alles, en de vernietiging van het grootste deel der instrumenten tijdens de Duitse inval in 1914 belette niet dat de fanfare haar grootste bloei kende tussen de twee wereldoorlogen, met ongeveer 150 leden en een zestigtal muzikanten. Zij speelde toen een onvervangbare rol in het dorpsleven, niet alleen door haar deelname aan feesten, processie en plechtigheden binnen en buiten de gemeente, maar ook door de jaarlijkse concerten in zaal “De Tromp”, waar het hele dorp de toneelkring van de fanfare aan het werk zag.

De tweede wereldoorlog bracht opnieuw een onderbreking van vijf jaar in de activiteiten van de fanfare. Na de oorlog verminderde de belangstelling voor muziek. Er waren andere ontspanningsmogelijkheden. Tijdens de somberste jaren 1965 –1967 telde de fanfare maar een 20 – tal muzikanten en repeteerde men op sommige winteravonden met amper een tiental muzikanten rond de kachel in de zaal. De Ware Vrienden waren op sterven na dood.

Na 1968 werd, onder impuls van de dirigent Julien van Ermen en de nieuwe voorzitter Roger Smets, naar samenwerking met andere maatschapijen gestreefd om de fanfare leefbaar te houden.

Begin jaren 70 werd te Sint-Joris-Winge een afdeling van de muziekacademie van Tienen opgericht. Een tiental jongeren trokken er naartoe, zij vormen nu mee de hoekstenen van de huidige fanfare.

In 1979 werd dan het 150-jarig bestaan gevierd. De fanfare telde toen 20 majoretten, 6 trommelaars en 51 muzikanten, waarvan, door samenwerking, ongeveer de helft uit een andere gemeente. Voor deze gelegenheid werd, onder impuls van Louis Pardon, de zaal grondig vernieuwd. Intussen werd de fanfare ook een VZW.

In de tachtiger jaren begon weer een afbrokkeling, net als bij de meeste maatschapijen uit de regio. De opkomst van de TV, maar ook de verminderde samenwerking met andere fanfares hadden hier veel mee te maken. Er moest weer iets gebeuren!

De fanfares uit de fusiegemeente Holsbeek, samen met het gemeentebestuur, zochten naar een oplossing. In 1991 kwam er een onderafdeling van het Conservatorium van Leuven in Holsbeek. De keuze van de muziekstukken werd aangepast,… en de eerste resultaten kwamen door de komst van enkele dwarsfluiten, en hobo, klarinetten en saxofoons.

In 1993 gaf Roger Smets ontslag als voorzitter met de uitdrukkelijke wens dat zijn opvolger een jonge kracht zou zijn. Hij werd opgevolgd door Ludo Van Cauwenbergh.

In 1994 gaf Julien Van Ermen de dirigeerstok door aan zijn dochter Ria. Ria is de vierde generatie “Van Ermen” op rij als dirigent bij “De Ware Vrienden” in 1999 samen 88 jaar! Een unicum?!

In 1994 werd een schuchtere poging gedaan om een “jeugdfanfare” te starten, maar in 1995 kwam ze er echt.

Op 8 - 9 en 10 oktober 2004 vierden wij ons 175 jarig bestaan.

Op 11 januari 2005 werd door het bestuur de beslissing genomen om de naam fanfare De Ware Vrienden te wijzigen. We heten voortaan Harmonieorkest De Ware Vrienden.

10 februari 2005, een datum om niet te vergeten in de geschiedenis van onze fanfare. Het overlijden van Louis Pardon, ons oudste lid (1926) maar ook voortreffelijk muzikant van 1926 tot 1998, secretaris van 1934 tot 1978, ondervoorzitter van 1978 tot 1998, ere-ondervoorzitter en ere muzikant van 1998 tot 2004.

  • Sponsorsmeer ...

  • Activiteitenmeer ...

  • Nieuwsmeer ...

Beheer: KauThink CMS  |  Ontwerp: JJT Developments